Farmaceita asistentu un Zobu tehniķu izlaidums 2016./17. studiju gadā

Šī gada 24. februārī Rīgas 1. medicīnas koledžā norisinājās 2016./17. studiju gada ziemas izlaidums. Koledžu absolvēja Farmaceita asistenti, iegūstot 1. līmeņa augstākās izglītības diplomu un Zobu tehniķi, iegūstot 3.profesionālās kvalifikācijas diplomu.

Rīgas 1. medicīnas koledžas direktore Inese Bunga

Koledžas administrācija un pedagogi sirsnīgi sveic absolventus svinīgajā diplomu pasniegšanas ceremonijā.