17.- 21.09.2012.Farmaceita asistenta studiju programmas pedagogu apmaiņas vizītē Dānijā, Hilerodā 

 

bija mūsu koledžas direktore I.Bunga un direktores vietniece studiju darbā A.Cēbere. Vizītes laikā tika apmeklēts Pasaules Veselības Organizācijas Narkotiku politikas un Farmācijas attīstības centrs, tika uzsāktas sarunas par līguma ar Rīgas 1. medicīnas koledžu noslēgšanu. Notika darbs seminārā par farmaceita asistenta programmas attīstību Dānijā atbilstoši ES prasībām. Tika saskaņoti farmaceita asistentu studiju plāni ar Pharmakon koledžu. Tika apmeklētas aptiekas, lai izvēlētos piemērotākās prakses vietas apmaiņas programmā mūsu studentiem

 

 

 

 

 

Studiju programmas

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas

Vecmāte

Farmaceita asistents

Ārsta palīgs

Māsa

 

 

Profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmas

Zobu tehniķis

Zobārstniecības māsa

 

Arodizglītības programmas

Zobārsta asistents

Māsas palīgs

Aprūpētājs

Seko mums!