ERASMUS programma koledžas studentiem un docētājiem piedāvā plašas iespējas, kas jau tiek izmantotas. Par tuvākajiem plāniem ERASMUS programmā koledžas docētājus 16.10.2012. informē projektu koordinatore I. Sipeniece.