ERASMUS programma koledžas studentiem un docētājiem piedāvā plašas iespējas, kas jau tiek izmantotas. Par tuvākajiem plāniem ERASMUS programmā koledžas docētājus 16.10.2012. informē projektu koordinatore I. Sipeniece.

 

 

 

Studiju programmas

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas

Vecmāte

Farmaceita asistents

Ārsta palīgs

Māsa

 

 

Profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmas

Zobu tehniķis

Zobārstniecības māsa

 

Arodizglītības programmas

Zobārsta asistents

Māsas palīgs

Aprūpētājs

Seko mums!