12.-15.11.2012. Rīgas 1.medicīnas koledžas pedagoģes
A.Pāža un I.Sipeniece piedalās starptautiskās (8 valstis) darba grupas sanāksmē Prāgā
projektā "HANDLE ECVET: ECVET in the field of Health and social care [..]"

 

 

 

 

Studiju programmas

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas

Vecmāte

Farmaceita asistents

Ārsta palīgs

Māsa

 

 

Profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmas

Zobu tehniķis

Zobārstniecības māsa

 

Arodizglītības programmas

Zobārsta asistents

Māsas palīgs

Aprūpētājs

Seko mums!