III Kursa farmaceitu asistentu kvalifikācijas darbu prezentēšana un aizstāvēšana

 

21.02.2013. farmaceita asistentu III kurss aizstāvēja un prezentēja savus kvalifikācijas darbus Valsts noslēguma pārbaudījuma – kvalifikācijas eksāmena komisijai. Komisija atzīmēja šā gada absolventu teicamo profesionālo sagatavotību un nopietnos, kvalitatīvi izstrādātos pētījumus dažādos farmācijas virzienos. Studentus vērtēja un ar viņiem diskutēja eksāmena komisijas priekšsēdētājs T.Talents – farmaceits, Latvijas Farmaceitu sertifikācijas komisijas priekšsēdētājs; komisijas locekļi S.Grenge – AS “Sentor Farm aptiekas” valdes locekle, farmaceite, N.Kalniņa – AS “Dzintara aptieka” aptiekas vadītāja, farmaceite, A.Cēbere – direktores vietniece studiju darbā, farmaceite, V. Gūtmane – Farmaceita asistenta studiju programmas vadītāja, lektore, farmaceite, aptiekas vadītāja. 

 

No labās: N.Kalniņa – AS “Dzintara aptieka” aptiekas vadītāja, farmaceite; V.Gūtmane – Farmaceita asistenta studiju programmas vadītāja, lektore, aptiekas vadītāja , farmaceite; T.Talents – Farmaceitu sertifikācijas komisijas priekšsēdētājs, farmaceits; I.Bunga – koledžas direktore, lektore, zobārste; S.Grenge – AS “Sentor Farm aptiekas” valdes locekle, farmaceite; L.Pēks – pedagoģijas zinātņu doktors, profesors; A.Cēbere – direktores vietniece studiju darbā, farmaceite. Studentes: L.Fiļipova, L.Grosberga, A.Kauliņa.

 

Studente B.Melle

 

Studente Z.Rikmane

 

 

 

Studiju programmas

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas

Vecmāte

Farmaceita asistents

Ārsta palīgs

Māsa

 

 

Profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmas

Zobu tehniķis

Zobārstniecības māsa

 

Arodizglītības programmas

Zobārsta asistents

Māsas palīgs

Aprūpētājs

Seko mums!