III Kursa farmaceitu asistentu kvalifikācijas darbu prezentēšana un aizstāvēšana

 

21.02.2013. farmaceita asistentu III kurss aizstāvēja un prezentēja savus kvalifikācijas darbus Valsts noslēguma pārbaudījuma – kvalifikācijas eksāmena komisijai. Komisija atzīmēja šā gada absolventu teicamo profesionālo sagatavotību un nopietnos, kvalitatīvi izstrādātos pētījumus dažādos farmācijas virzienos. Studentus vērtēja un ar viņiem diskutēja eksāmena komisijas priekšsēdētājs T.Talents – farmaceits, Latvijas Farmaceitu sertifikācijas komisijas priekšsēdētājs; komisijas locekļi S.Grenge – AS “Sentor Farm aptiekas” valdes locekle, farmaceite, N.Kalniņa – AS “Dzintara aptieka” aptiekas vadītāja, farmaceite, A.Cēbere – direktores vietniece studiju darbā, farmaceite, V. Gūtmane – Farmaceita asistenta studiju programmas vadītāja, lektore, farmaceite, aptiekas vadītāja. 

 

No labās: N.Kalniņa – AS “Dzintara aptieka” aptiekas vadītāja, farmaceite; V.Gūtmane – Farmaceita asistenta studiju programmas vadītāja, lektore, aptiekas vadītāja , farmaceite; T.Talents – Farmaceitu sertifikācijas komisijas priekšsēdētājs, farmaceits; I.Bunga – koledžas direktore, lektore, zobārste; S.Grenge – AS “Sentor Farm aptiekas” valdes locekle, farmaceite; L.Pēks – pedagoģijas zinātņu doktors, profesors; A.Cēbere – direktores vietniece studiju darbā, farmaceite. Studentes: L.Fiļipova, L.Grosberga, A.Kauliņa.

 

Studente B.Melle

 

Studente Z.Rikmane