Pārkvalifikācijas programmas „Māsa – ārsta palīgs” izlaidums