Pirmā administrācijas sēde 2013./2014. studiju gadā