Konference “Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās”

Paldies visiem referentiem, studentiem un pedagogiem, kuri   piedalījās mūsu koledžas un Latvijas Universitātes medicīnas koledžu  kopīgajā konferencē “Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās”, kas Latvijas Universitātes 76. zinātniskās konferences ietvaros notika š.g. 22. februārī LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā. Esam ieguvuši vērtīgu organizatorisko un zinātnisko pieredzi, sadarbojoties ar LU, kā arī daudz jaunu  zināšanu veselības aprūpē. Konferences organizācijā no mūsu koledžas iesaistījās Veselības aprūpes katedras vadītāja Inta Miķele, zinātniskā darba koordinatore Agija Pāža, kā arī lektore Ineta Robiņa, studiju daļas vadītāja Iveta Kairiša u.c. Mūsu koledžu ar prezentācijām pārstāvēja absolventi Lauma  Granateka, Renāte Gudele, Liesma Blezūra, Sandra Eglīte un studenti Signe Dreimane, Anna Rijkure Avrameca, Maira Heidingere.  Paldies pētījumu zinātniskajiem vadītājiem.

 

                              

                              

Studiju programmas

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas

Vecmāte

Farmaceita asistents

Ārsta palīgs

Māsa

 

 

Profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmas

Zobu tehniķis

Zobārstniecības māsa

 

Arodizglītības programmas

Zobārsta asistents

Māsas palīgs

Aprūpētājs

Seko mums!