Informācijas dienas koledžā

Šī gada 15., 16., un 19., 20., 21. martā koledžā notika informācijas dienas. Interesenti mūsu mācību iestādē iepazinās ar koledžā īstenotajām 1. līmeņa augstākajām , profesionālajām vidējām un arodizglītības programmām, kā arī praktiskās apmācības procesu prakses kabinetos. Pedagogi  un studenti atbildēja uz jautājumiem par izvēlēto profesiju,  tās specifiku un studiju norisi.

Paldies par atsaucību un labajām atsauksmēm, ko no apmeklētājiem dzirdējām šajās dienās. Tiekamies vasarā dokumentu iesniegšanas laikā!

 

Studiju programmas

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas

Vecmāte

Farmaceita asistents

Ārsta palīgs

Māsa

 

 

Profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmas

Zobu tehniķis

Zobārstniecības māsa

 

Arodizglītības programmas

Zobārsta asistents

Māsas palīgs

Aprūpētājs

Seko mums!