Studentu pašpārvaldes organizētais pasākums pirmajiem kursiem “Ievads specialitātē. Tikšanās ar zvaigzni”

2018.gada 13. septembrī koledžas vecākie kursi organizēja pasākumu pirmajiem kursiem “Ievads specialitātē. Tikšanās ar zvaigzni”. Pasākumā piedalījās un jaunos studentus uzrunāja arī pasākuma viesi – Latvijas veselības aprūpes profesionālo asociāciju pārstāvji un vadošie medicīnas speciālisti. Pasākuma noslēgumā klātesošos iepriecināja mūziķi Atis Auzāns un Jegors Kovaikovs.

 

Zālē sapulcējušies pirmo kursu studenti. Pirmajā rindā no kreisās -III kursa vecmāte Inta Andrejeva, III kursa zobu tehniķe Arita Belte, III kursa ārsta palīgs Kintija Venskoviča, zinātniskā darba koordinatore Agija Pāža, III kursa māsa Elīna Bačuka, II kursa farmaceita asistente Alīna Kruglova, II kursa zobārstniecības māsa Jūlija Gribule.

 

Andis Paeglītis, Veselības ministrijas galvenais speciālists zobārstniecībā.

 

Dzintra Jakubaņeca, NMP dienesta Kvalifikācijas celšanas un mācību centra vadītāja.

 

Uldis Ceriņš, NMP dienesta Kvalifikācijas celšanas un mācību centra vadītājas vietnieks.

 

Inta Laže, Rīgas Austrumu klīniskās slimnīcas stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” galvenā māsa.

 

Ilze Neparte, Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas galvenā māsa, Latvijas Māsu asociācijas valdes locekle, Operāciju māsu apvienības vadītāja.

 

Inese Sniedze, farmaceite, Latvijas Farmaceitu biedrības biedre, bijusi ilggadēja Kamēlijas aptiekas vadītāja,  Grindeļa medaļas īpašniece, Starptautiskās nevalstiskās organizācijas “Zonta International” pārstāve.

 

Valentīna Beļavska, Rīgas Dzemdību nama Ambulatorās nodaļas vecākā vecmāte.

 

Tālis Talents, farmaceits, Veselības aprūpes attīstības asociācijas valdes priekšsēdētājs.

 

No kreisās – direktora vietniece profesionālās vidējās izglītības darbā Inita Mieze, direktora vietniece studiju darbā Ausma Cēbere, Ilze Neparte, Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas galvenā māsa, Latvijas Māsu asociācijas valdes locekle, Operāciju māsu apvienības vadītāja.

 

Mūziķi Jegors Kovaikovs un Atis Auzāns.

Studiju programmas

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas

Vecmāte

Farmaceita asistents

Ārsta palīgs

Māsa

 

 

Profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmas

Zobu tehniķis

Zobārstniecības māsa

 

Arodizglītības programmas

Zobārsta asistents

Māsas palīgs

Aprūpētājs

Seko mums!