Pedagogu vizīte Kauņā ERASMUS+ programmas ietvaros

Laika posmā no 2018.gada 18. IX līdz 20.IX   Erasmus+ mobilitātes ietvaros noritēja Rīgas 1. medicīnas koledžas personāla mācības Kauņas koledžā (Kauno Kolegija), Lietuvā, kurās piedalījās  studiju daļas vadītāja Iveta Kairiša, lektores -  Velga Bunne,  Ruta Kidika,  Sarmīte Melberga.

Vizītes laikā ar Kauņas koledžas kolēģiem tika pārrunāti kopīgie  jautājumi par mūsdienu prasībām  atbilstoša studiju procesa organizāciju, sadarbības attīstību starp abām koledžām.

Rīgas 1.medicīnas koledžas pārstāvji iepazinās gan ar studiju telpu iekārtojumu, gan mācību metodisko bāzi, vēroja studiju procesu vairākās studiju programmās, piemēram, Māszinību departamentā - praktisko nodarbību neatliekamajā medicīniskajā palīdzībā, Rehabilitācijas departamentā mūsu koledžas pedagogi piedalījās  lekcijā ,, Kineziterapijas  vēsture’’, Zobārstniecības departamentā  bija iespēja vērot zobārsta asistenta, zobu higiēnista, zobu tehniķa specialitātēs studējošo  praktiskās nodarbības, studiju programmas ,,Farmācijas tehniķis” lietuviešu kolēģi   iepazīstināja ar jaunāko aprīkojumu zāļu formu tehnoloģijas kabinetā un studiju procesa organizāciju, lai studējošie apgūtu praktiskās iemaņas darbam  E-veselības sistēmā.

Mūsu koledžas pārstāvjiem bija iespēja piedalīties  Kauņas koledžas   rīkotajā starptautiskajā konferencē “Veselība, vide un ilgtspēja: starpdisciplināra pieeja (HESDIA – 2018)” (angļu val. Health, Environment and Sustainable Development: Interdisciplinary Approach/ HESDIA-2018) . Konferences galvenais uzsvars tika likts uz zinātniskās pētniecības attīstību un inovācijām sabiedrības veselībā, biomedicīnā un sociālajā darbā.

 

                      

Rīgas 1. medicīnas koledžas pedagogi Kauņas koledžā. No kreisās -  lektore Sarmīte Melberga, lektore Ruta Kidika, lektore Velga Bunne, studiju daļas vadītāja Iveta Kairiša.

 

Mūsu koledžas delegācija pie sarunu galda. No labās - asoc. prof. Viktorija Piscalkiene.

 

Lektore Ruta Kidika pie Kauņas farmācijas kolēģiem Zāļu formu tehnoloģijas kabinetā.

Studiju programmas

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas

Vecmāte

Farmaceita asistents

Ārsta palīgs

Māsa

 

 

Profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmas

Zobu tehniķis

Zobārstniecības māsa

 

Arodizglītības programmas

Zobārsta asistents

Māsas palīgs

Aprūpētājs

Seko mums!