Pedagogu vizīte Somijā ERASMUS+ programmas ietvaros

16.-21.09.2018. koledžas direktora vietniece I.Mieze, studiju prakses vadītāja S.Špacs-Daģe, zinātniskā darba koordinatore A.Pāža Erasmus+ programmas ietvaros piedalījās pieredzes apmaiņas vizītē Savo Profesionālās izglītības koledžā (Savo Vocational College) Kuopio (Somijā), kur kopā ar Vācijas un Nīderlandes partneriem ieguva jaunu pieredzi praktisko māsu un aprūpētāju apmācībā, iepazinās ar studentu prakses vietām reģionālajos  aprūpes centros, bērnudārzos, tikās ar Erasmus+ ārzemju studentiem, noklausījās lekciju par sociālās aprūpes sistēmu Somijā un Kuopio reģionā.  Vācu kolēģu vadībā kopā ar darba grupu tika sagatavots projekts iesniegumam par dalību starptautiskā divu gadu projektā sociālās aprūpes jomā.

 

No labās trešā – zinātniskā darba koordinatore Agija Pāža, studiju prakses vadītāja Sendija Špacs -Daģe, direktora vietniece Inita Mieze starptautiskajā darba grupas sanāksmē Savo Profesionālajā koledžā ar Nīderlandes, Somijas, Vācijas kolēģiem.

 

                         

Studiju prakses vadītāja Sendija Špacs – Daģe pie Kalliohovi veco cilvēku aprūpes nama.

 

Vizītē Suomalainen aprūpes un rehabilitācijas centrā personām ar garīgu invaliditāti.

 

Studiju programmas

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas

Vecmāte

Farmaceita asistents

Ārsta palīgs

Māsa

 

 

Profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmas

Zobu tehniķis

Zobārstniecības māsa

 

Arodizglītības programmas

Zobārsta asistents

Māsas palīgs

Aprūpētājs

Seko mums!