Konsultācijas

 

Rīgas 1.medicīnas koledža

 

Docētāju konsultāciju laiks 2012./2013.st.g. I semestrim

Docētāja vārds, uzvārds

Kabinets

Konsultācijas diena, laiks koledžā

E-pasta adrese
vai kontaktinformācija

ANNA BIRKA

44.kab.

pēc individuālas vienošanās

anna.birkainbox.lv
SIGITA BUKOLOVSKA

46.kab.

otrdiena
13.30-14.30

ceturtdiena
13.30-14.30

s.bukolovskagmail.com
VELGA BUNNE

2.kab.

pirmdiena
14:00-17:00

piektdiena
9.00-12:00

velgucis77inbox.lv
INESE BUNGA

25.kab.

pirmdiena
14:00-17:00

medskolamedskola.lv
AUSMA CĒBERE

42.kab.

pirmdiena
8:00-11:00

ceberemedskola.lv
RUDĪTE DAUŠKANE

32.kab.

piektdiena
14:00-16:00

m.dauskansapollo.lv
JURIS FIRSTS

54.kab.

trešdiena
13:30-14:30

kaijasapollo.lv
GUNtA FREIMANE

46.kab.

piektdiena
12:00-13:00

g.freimanetvnet.lv
VELGA GŪTMANE

36.kab.

pirmdiena
13:00-14:00

ceturtdiena
17:00-18:00

velgagutmane2inbox.lv
KLAUDIJA TERĒZA HĒLA

46.kab.

pēc individuālas vienošanās

claudiafizioyahoo.de
INESE INDRĀNE

54.kab

trešdiena
17:00-18:00

ceturtdiena
17:00-18:00

inese632inbox.lv
INTA JANSONE

16.kab.

trešdiena
11:00-12:00

kontaktinformācija studiju daļā
BIRUTA KALĒJA

60.kab.

otrdiena
15.40-17.10

kontaktinformācija studiju daļā
TATJANA KARPOVSKA

32.kab.

otrdiena
17:00-18:00

karpovskagmail.com
RUTA KIDIKA

34.kab.

otrdiena
9:00-12:00

kidikainbox.lv
TAMĀRA KĻAVENIECE

52.kab.

pēc individuālas vienošanās

t.klavenieceinbox.lv
INTA LAŽE

32.kab.

pēc individuālas vienošanās

inta.lazeaslimnica.lv
INGRĪDA LIBORA

32.kab.

pēc individuālas vienošanās

ingrida.liboratns.lv
GAĻINA LIPSKA

43.kab.

piektdiena
14:00-15:00

lipska.galinainbox.lv
ILZE SARMA LINDENBERGA

46.kab.

pēc individuālas vienošanās

kontaktinformācija studiju daļā
LIDIJA LOSA

59.kab.

pirmdiena
10:00-11:00

otrdiena
14:00-15:00

lidija.lossinbox.lv
EVA MARTINSONE

52.kab.

pēc individuālas vienošanās

emores.plusinbox.lv
SARMĪTE MELBERGA

8.kab.

otrdiena
14:00-17:00

ceturtdiena
9:00-11:00

-
INTA MIĶELE

32.kab.

ceturtdiena
9:00-10:00

piektdiena
14:00-15:00

imikeleinbox.lv
AGIJA PĀŽA

26.kab.

ceturtdiena
9:00-11:00

agija.incukalnsinbox.lv
OLGA PROKOFJEVA

54.kab.

pēc individuālas vienošanās

kontaktinformācija studiju daļā
INETA ROBIŅA

52.kab.

otrdiena
9:00-11:00

ineta_robinainbox.lv
RITA ROMANOVSKA

46.kab.

pēc individuālas vienošanās

ritaromanovskainbox.lv
AMANDA SMILDZERE

46.kab.

pirmdiena
17:00-18:00

asmildzeretvnet.lv
INESE SNIEDZE

36.kab.

tresdiena
8:30-9.30

inese.sniedzeinbox.lv
AIVARS SUDrABIŅŠ

54.kab.

piektdiena
15.40-17:00

aivars.sudrabinsgmail.com
MAIRA VĪKSNA

32.kab.

otrdiena
11:10-12:00

mairaviksnainbox.lv
SANDRA VĪTOLA

2.kab.

trešdiena
14:00-15:00

sandra.vitolagmail.com
MAIJA ZEMBERGA

46.kab.

pēc individuālas vienošanās

maija.zembergardn.lv
INGOLFS JĀNIS ŽUKOVSKIS

44.kab.

ceturtdiena
9:00-11:00

kontaktinformācija studiju daļā

 

 

Docētāja vārds, uzvārds

e-pasta adrese

ELITA APINE elita.apinegmail.com
EVIJA BAKŠA evijabaksagmail.com
INĀRA BARONe inara.baroneaslimnica.lv
vija bathena vija.bathenalatnet.lv
IEVA BERKMANE ieberinbox.lv
DAIGA BĒRTIŅA daigabertinainbox.lv
MĀRA GRIEZE - PUTNIŅA maruzhinagmail.com
INĀRA KANTĀNE inaralanet.lv
LIGITA KUKULE ligita.kukuleinbox.lv
KRISTĪNE KVEDERE kristine.kvederegmail.com
IMANTS LĀCIS lacis-iinbox.lv
SNIEDZE LAIVACUMA s.laivacumainbox.lv
IVARS LUKŠA ivarsluksagmail.com
ANDRA MEIRĒNA leandrixinbox.lv
JĀNIS PAVLOVSKIS janispavlovskis63gmail.com
LUDIS PĒKS ludis.peksinbox.lv
LUDMILA PETROČENKOVA ladydakteregmail.com
INDULIS PURVIŅŠ indulis.purvinsrsu.lv
DITA RAISKA dita.raiskainbox.lv
GUNTIS ROZENTĀLS dr.rozentalsinbox.lv
GUNA SELECKA guna.seleckagmail.com
INGA SMIRNOVA inga2001inbox.lv
IRINA SOKOLOVA iramaroseyahoo.com
DZINTRA STROKŠA vecmbtv.lv
ILZE IRĒNA VINGRE laimonis.vingrisinbox.lv

Subcategories