Rīgas 1.medicīnas koledžā laika posmā no 07.09.2009. līdz 30.05.2011. tiek realizēts Eiropas Sociālā fonda projekts saskaņā ar projekta līguma Nr. 11.11-5/32 „Par mācību procesa realizāciju”.


Projekta priekšmets: Ārstniecības personu pārkvalifikācija saskaņā ar RSU izstrādāto pārkvalifikācijas programmu "Māsa – ārsta palīgs."

Mācību programmas apjoms: 3000 stundas.

Mērķauditorija: Personas kurām ir māsas profesionālo kvalifikāciju apliecinošs izglītības dokuments un kuras vēlas pārkvalificēties par ārsta palīgiem.

Mācību norises vietas pa reģioniem:
1. Rīgas 1. medicīnas koledža
2. Daugavpils medicīnas koledža
3. SIA "Vidzemes slimnīca"
4. SIA "Liepājas reģionālā slimnīca"

 

Atbildīgā par projekta līguma realizāciju: Ilze Sipeniece, projektu daļas vadītāja