Erasmus+ prakses mobilitātes docētājas pieredzes apmaiņas stāsts

No 2016. gada 21.septembra līdz 23. septembrim  piedalījos  Erasmus+ prakses mobilitātes projekta pasākumos Kauņas koledžā. Pieredzes apmaiņas  laikā Kauņas koledžā  viesojās  pasniedzēji arī no citām  valstīm – Igaunijas, Polijas, Dānijas, Portugāles, Beļģijas, Somijas.

Papildināju un guvu jaunu pieredzi šādās jomās:

 

 1)   Interaktīvo mācību metožu izmantošana studiju procesā;

 2)   Studentu zināšanu pārbaudes mūsdienīgu metožu izmantošana interneta vidē.

 

Prakses laikā diskusijās ar kolēģiem no citām  valstīm tika apspriestas  dažādas iespējas motivēt studentus pētnieciskajam darbam,  izmantojot koledžu ķīmijas laboratoriju iespējas.

Pieredzes apmaiņas laikā bija radoša un sirsnīga atmosfēra, Ļoti  pretimnākošie Kauņas koledžas un Kauņas universitātes pasniedzēji bija parūpējušies arī par interesantu kultūras programmu un noorganizēja ekskursiju, iepazīstinot ar nozīmīgiem Kauņas kultūras objektiem.

Ar savu pieredzi esmu iepazīstinājusi  Rīgas 1. medicīnas koledžas Farmāceita asistenta studiju programmā strādājošos kolēģus. Viņi atzina, ka  pieredzes brauciens ir bijis interesants un vērtīgs un   paplašinājis redzesloku un pilnveidojis  docētāja prasmes un kompetences, rosinājis jaunas idejas studiju procesa uzlabošanai, kā rezultātā ieguvēji ir gan  studenti, gan pasniedzēji.

Erasmus prakses mobilitātes ietvaros piešķirtais finansējums bija pilnīgi pietiekošs.

 Mans personīgais secinājums un ieteikums kolēģiem– nepieciešams vēl vairāk pilnveidot angļu valodas zināšanas, lai varētu pilnvērtīgāk piedalīties domu apmaiņā ar citu valstu kolēģiem.

 

Ruta Kidika

 

 

 

Studiju programmas

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas

Vecmāte

Farmaceita asistents

Ārsta palīgs

Māsa

 

 

Profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmas

Zobu tehniķis

Zobārstniecības māsa

 

Arodizglītības programmas

Zobārsta asistents

Māsas palīgs

Aprūpētājs

Seko mums!