Erasmus + studenti 2015./2016. studiju gadā

Šovasar divu mēnešu mobilitātes praksē atrodas 8 mūsu koledžas studenti:

 

- Arta Zariņa IFa - Tallinas Veselības aprūpes koledžā; iziet praksi Tallinas Centrālā hospitāļa aptiekā (ar zāļu gatavošanu), un  A aptiekā- tirdzniecības centrā “Viru”.

- Elīna Salna IC , Liliāna Kaļeņikova IC - Tallinas Veselības aprūpes koledžā; iziet praksi Pērnavas hospitālī.

- Gerda Jankovska IA, Laura Grauziņa IA, Eva Jaunā ID, Anete Pranaite ID, Jānis Kalniņš ID - Kauņas koledžā; iziet praksi Kauņas hospitālī. 

Visi mūsu jaunieši ir labi iejutušies prakses vietās un ir ļoti apmierināti gan ar prakses saturu un organizāciju, gan sadzīves apstākļiem. 

Mūsu māsas un ārsta palīgi Kauņā.

Arta Zariņa apgūst Igaunijas pieredzi farmācijā.