Erasmus+ prakse

Līdz š.g. 18. martam ir PAGARINĀTA studentu pieteikšanās dalībai ERASMUS+ programmā (prakse) 2016. gada 1. pusgadā, 8 vietas.    

Gaidām studentu – prakses pretendentu pieteikumus, motivācijas vēstules (brīvā formā) un Europass CV. Minētos dokumentus jāiesniedz 26. kabinetā A.Pāžai. Ja rodas kādi jautājumi, neskaidrības, nepieciešama papildu informācija,  sazinies ar Agiju Pāžu 26. kab., 67379082.

ERASMUS+ PRAKSĒ VAR DOTIES:

 

 • - Rīgas 1. medicīnas koledžas pilna laika studenti;

 

 • - bez studiju vai finansiālajiem parādiem;

 

 • - ar labām svešvalodu zināšanām.

 

PRAKSES PERIODS:

 

 • - sākot no 2 mēnešiem

 

IEMESLI, LAI DOTOS ERASMUS+ PRAKSĒ:

 

 • - gūt praktisku pieredzi uzņēmumā vai organizācijā citā Eiropas valstī;

 

 • - iespēja strādāt starptautiskā vidē un piemēroties ES darba tirgus prasībām;

 

 • - iespēja atgriezties Latvijā motivētākam, pārliecinātākam un neatkarīgākam;

 

 • - iespēja uzlabot savas svešvalodu prasmes, iespēja iegūt draugus citās valstīs;

 

iespēja uzlabot izpratni par citu ekonomisko un sociālo kultūru, iegūt atvērtāku plašāku starptautisko redzējumu, t.sk.  savā profesijā.

PRAKSES VIETA:

 

 • - Students konkursa kārtībā var doties praksē uz ārvalstu uzņēmumu vai organizāciju, kas atrodas kādā no ERASMUS+ programmas dalībvalstīm. Prakses vietas izvēlē koledža sniedz atbalstu. Papildu informāciju un palīdzību var saņemt pie ERASMUS+ koordinatores A.Pāžas, 26. kab.

 

 • - Konkursu izturējušie ERASMUS+ studenti praksi iziet saskaņā ar studiju programmas mērķiem un prasībām.

 

STIPENDIJA:

 

 • - Studenti, kas apstiprināti ERASMUS+ praksei, saņem ERASMUS+ stipendiju atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajam stipendijas maksimālajam apmēram katrai no ERASMUS+ programmas dalībvalstij. Lasi tālāk:

 

 

Papildu informācija par ERASMUS+:

 

http://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/par_macibu_mobilitatem/erasmus_plus_augstskolu_studen/