ERASMUS

Erasmus + mācību mobilitātes ir iespēja izglītībā un apmācībā iesaistītajiem mācīties un gūt pieredzi ārvalstīs.

Mācību mobilitāte ļaus studentiem, skolotājiem, mācībspēkiem, pasniedzējiem, akadēmiskajam personālam, jebkura līmeņa izglītības attīstībā iesaistītajiem doties uz kādu no Erasmus+ partnervalsti, lai mācītos, padziļinātu savu profesionalitāti un atpakaļ uz Latviju pārvestu jaunu akadēmisko, profesionālu un dzīves pieredzi.