ERASMUS studentu pieredze Čehijā

 

04.03.-27.04.2013. ERASMUS mobilitātes programmas ietvaros tika īstenota Rīgas 1.medicīnas koledžas studentes Līvas Levicas  mācību prakse Olomouc pilsētā Palacky University Faculty of Health Sciences, Čehijā. Vecmātes izglītības programmas III kursa studentes Līvas Levicas zināšanas par KTG, prenatālo aprūpi, grūtnieču sagatavošanu dzemdībām, dzemdību vadīšanu un pieņemšanu, pēcdzemdību aprūpi: krūts barošanu, hendling metodi un jaundzimušā aprūpi deva iespēju aktīvi piedalīties prenatālās aprūpes sniegšanā, dzemdību vadīšanā un pieņemšanā, kā arī pēcdzemdību aprūpē.

 

Bija iespēja iegūt jaunas zināšanas un pieredzi darbā ar jaundzimušajiem bez patoloģijām, kā arī ar tiem, kuri atradās inkubatorā. Prakse intensīvās terapijas nodaļā ļāva apgūt bērnu vannošanas iemaņas un uzzināt informāciju par bērnu drošību un kopšanu kopumā. Tika iegūtas daudz jaunas praktiskās un teorētiskās zināšanas, piemēram, prenatālā aprūpē praktiski pielietota urīna analīžu testēšana ar strip metodi, kā arī tika iepazīta USG attēla izvērtēšana.