Vadība

 

INESE BUNGA

Rīgas 1. medicīnas koledžas direktore,   
Mg. Paed., zobārste, docente,
IV šķiras Atzinības krusta virsniece

 

   Kastaņu un ceriņu ieskautā Rīgas klusajā centrā - Tomsona ielā 37 - uz saviem 114 darbības gadiem atskatās Rīgas 1. medicīnas koledža - mācību iestāde, kuru vadu jau daudzus gadus un kura, manuprāt, ir kļuvusi par daļu no Latvijas medicīnas vēstures. 

   Nevienos laikos cilvēki nav varējuši iztikt bez medicīniskās palīdzības, līdz ar to arī bez šīs palīdzības sniedzējiem un viņu skolotājiem. Ar augstu atbildības sajūtu un misijas apziņu mēs ejam līdzi (ja izdodas- arī pa priekšu) šā laikmeta prasībām un sabiedrības vajadzībām veselības aprūpes speciālistu sagatavošanā. Caur mūsu koledžas (agrāk skolas) vēsturiski seno pastāvēšanu un ilgo gadu pieredzi, kas krāta un nodota katrai nākamajai paaudzei, esam iepazinuši unikālu medicīnas iestādes attīstības modeli un saņēmuši vērtīgu ētisko pamatu turpmākajam darbam.

    Šodien koledžā īstenojam vienpadsmit  dažāda līmeņa izglītības programmas deviņu Latvijas un Eiropas darba tirgū pieprasītu profesiju apgūšanai. Tās ir: farmaceita asistents, vecmāte, māsa, ārsta palīgs, zobu tehniķis, zobārstniecības māsa, zobārsta asistents, māsas palīgs, aprūpētājs. 2012. gadā saņēmām augstu ārzemju ekspertu novērtējumu par izglītības programmu īstenošanas kvalitāti projekta “Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai Nr. 2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001” ietvaros. 2013. gada pavasarī ar Studiju akreditācijas komisijas lēmumu uz sešiem gadiem tika akreditēts koledžā īstenotais studiju virziens “Veselības aprūpe”.

    Esmu bezgala lepna un pateicīga savam kolektīvam – augsti kvalificētiem veselības aprūpes speciālistiem, pedagogiem, studentiem, kā arī darba devējiem, profesionālajiem partneriem, ar kuriem kopā koledža ir pierādījusi, ka varam mēroties ar zināšanām un dalīties pieredzē ar sadarbības partneriem ārvalstīs: Dānijā, Vācijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Somijā, Igaunijā, Lietuvā, Slovēnijā, Bulgārijā, Čehijā un citur. Koledžai ir izveidojusies laba pieredze starptautisku zinātniski pētniecisko konferenču rīkošanā, kurās iesaistījušies gan studenti, gan pasniedzēji.

   Manā profesionālajā dzīvē vislielākais gandarījums ir, kad, ieejot aptiekā vai kādā citā ar medicīnu saistītā iestādē, tevi sagaida jauna, smaidoša speciāliste, kas saka : “Labdien, pasniedzēj! Kā varu palīdzēt? ” Savukārt pati varu teikt, ka esmu pateicīga liktenim, ka man ir iespēja palīdzēt attīstīt Latvijas medicīnas izglītības sistēmu un nest mūsu Rīgas 1. medicīnas koledžas vārdu arī ārpus Latvijas robežām. Šajā pasaulē mūs bagātus dara nevis tas, ko mēs saņemam, bet gan tas, ko mēs atdodam. 

   Cilvēks, kas strādā medicīnā, nevar uz dzīvi raudzīties tāpat kā visi. Viņam ir nepieciešams īpašs domāšanas, attieksmes veids, lai palīdzētu citiem. Mūsu koledža bija viena no pirmajām, kas sāka popularizēt veselīgu dzīvesveidu. Studenti brauc pa Latvijas novadiem un iepazīstina cilvēkus ar to, kā sevi organizēt veselīga dzīvesveida īstenošanai.  

    Darbs medicīnas nozarē prasa no cilvēka ne tikai izcilas darbaspējas, pamatīgas zināšanas, bet arī sirds gudrību un mīlestību pret jebkuru klientu un pacientu. Tā ir grūta profesija, bet tā dod arī lielu gandarījumu.

     Visiem koledžas mācībspēkiem, darbiniekiem, esošajiem studentiem un tiem, kas vēl gatavojas pie mums mācīties, novēlu: audziet, pilnveidojiet sevi darbā un tālākā izglītībā. Lai jums nekad nepietrūkst mīlestības citiem un lai jūs vienmēr esat mīlēti paši.

                                                 Rīgas 1. medicīnas koledžas direktore Inese Bunga

 

Studiju programmas

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas

Vecmāte

Farmaceita asistents

Ārsta palīgs

Māsa

 

 

Profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmas

Zobu tehniķis

Zobārstniecības māsa

 

Arodizglītības programmas

Zobārsta asistents

Māsas palīgs

Aprūpētājs

Seko mums!