Profesionālās vidējās izglītības programmas

 

ZOBU TEHNIĶIS (studiju ilgums - 2 gadi un 6 mēneši)

ZOBU TEHNIĶIS ir speciālists, kurš veic zobu – žokļu sistēmas defektu aizvietošanu ar svešķermeni – zobu protēzi, gatavo aparatūras ortodontijā un komplicētā protētikā.

 

Kvalifikācija pēc koledžas beigšana: „Zobu tehniķis”- 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis.

 

Zobu tehniķim jāprot izgatavot:

izņemamās zobu protēzes,

neizņemamās zobu protēzes,

atbalstītās lokveida protēzes,

metālkeramiskos un metālakrilāta kroņus un tiltus,

ortodontiskos aparātus.

Zobu tehniķis var strādāt zobu tehniskajās laboratorijās.

 

ZOBĀRSTNIECĪBAS MĀSA (studiju ilgums - 2 gadi)

ZOBĀRSTNIECĪBAS MĀSA ir speciālists, kurš atbild par infekcijas kontroli zobārstniecības kabinetā, asistē zobārstam ārstniecisko manipulāciju laikā, organizē un vada informatīvi motivējošās lekcijas mutes veselībā dažādās vecuma grupās.

 

Kvalifikācija pēc koledžas beigšanas: „Zobārstniecības māsa”- 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis.

 

Zobārstniecības māsai jāprot:

asistēt zobārstam, veicot ārstnieciskas manipulācijas zobārstniecības kabinetā,

veikt infekcijas kontroli zobārstniecības kabinetā,

organizēt un vadīt izglītojošus pasākumus mutes profilaksē dažādās vecuma grupās,

veikt zobu profesionālo profilaksi dažādās vecuma grupās.

Zobārstniecības māsa var strādāt:

zobārstniecības kabinetos,

skolu un bērnudārzu zobārstniecības kabinetos, veicot profesionālo profilaksi un organizējot informatīvi motivējošos pasākumus.

Studiju programmas

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas

Vecmāte

Farmaceita asistents

Ārsta palīgs

Māsa

 

 

Profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmas

Zobu tehniķis

Zobārstniecības māsa

 

Arodizglītības programmas

Zobārsta asistents

Māsas palīgs

Aprūpētājs

Seko mums!