Studiju programmas

1.LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS
1.LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS
PROFESIONĀLĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS
PROFESIONĀLĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

Rīgas 1. medicīnas koledža ceļā uz Latvijas Universitāti

Saskaņā ar MK 29.11.2018. rīkojumu Nr. 643 “Par Rīgas 1. medicīnas koledžas reorganizāciju” mūsu koledža pašlaik ir statusa maiņas procesā, lai no 2019. gada 1. jūlija turpinātu pastāvēt kā Latvijas Universitātes aģentūra “Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledža”.

Koledžas sadarbībai ar LU ir labas un stabilas iepriekšējo gadu tradīcijas, kas pēdējā laikā paplašinās studiju, pētniecības, akadēmiskās kompetences u.c. jomās:  notiek kopīgas zinātniskās konferences,  koledžas docētāju   izglītības pilnveide augstskolu didaktikā, vienotas modernas informatīvās un tehnoloģiskās bāzes izmantošana u.c.

Koledžas iekļaušanās LU struktūrā ir pozitīvs ieguvums kā studējošajiem un akadēmiskajam personālam, tā mūsu mācību iestādes stratēģiskajai attīstībai kopumā, nostiprinot koledžas potenciālu un konkurētspēju Latvijas un starptautiskajā veselības aprūpes speciālistu darba tirgū.

Jaunumi un aktualitātes

Aicinājums Informācijas dienu apmeklētājiem

Aicinājums Informācijas dienu apmeklētājiem

Apmeklējot Informācijas dienas R1MK š.g. 14.,15.,18.,19.,20. martā 10:00-16:00, izmantojiet iespēju un apskatiet STEM projekta ietvaros ar modernām, inovatīvām iekārtām aprīkotos kabinetus!

Kontakti