Studiju programmas

1.LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS
1.LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS
PROFESIONĀLĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS
PROFESIONĀLĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

Rīgas 1. medicīnas koledža ceļā uz Latvijas Universitāti

Saskaņā ar MK 29.11.2018. rīkojumu Nr. 643 “Par Rīgas 1. medicīnas koledžas reorganizāciju” mūsu koledža pašlaik ir statusa maiņas procesā, lai no 2019. gada 1. jūlija turpinātu pastāvēt kā Latvijas Universitātes aģentūra “Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledža”.

Koledžas sadarbībai ar LU ir labas un stabilas iepriekšējo gadu tradīcijas, kas pēdējā laikā paplašinās studiju, pētniecības, akadēmiskās kompetences u.c. jomās:  notiek kopīgas zinātniskās konferences,  koledžas docētāju   izglītības pilnveide augstskolu didaktikā, vienotas modernas informatīvās un tehnoloģiskās bāzes izmantošana u.c.

Koledžas iekļaušanās LU struktūrā ir pozitīvs ieguvums kā studējošajiem un akadēmiskajam personālam, tā mūsu mācību iestādes stratēģiskajai attīstībai kopumā, nostiprinot koledžas potenciālu un konkurētspēju Latvijas un starptautiskajā veselības aprūpes speciālistu darba tirgū.

Jaunumi un aktualitātes

Lekcija par mākslu muzejā  programmas “Latvijas Skolas soma” ietvaros

Lekcija par mākslu muzejā programmas “Latvijas Skolas soma” ietvaros

17.05.19. koledžas audzēkņi P.Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā noklausījās interesantu lekciju ciklu un noskatījās prezentāciju par sievietes būtību mākslā, t.sk. Latvijas laikmetīgajā mākslā. Lekciju ciklu  vadīja latviešu gleznotāja Rasa Jansone.

Kontakti