Studiju programmas

1.LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS
1.LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS
PROFESIONĀLĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS
PROFESIONĀLĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

Jaunumi un aktuālitātes

LATVIJAI 100

LATVIJAI 100

12.11.2018. koledžā notika Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienai veltīts svinīgais pasākums, kurā piedalījās svētku goda viesis DAINIS ĪVĀNS, Latvijas politiķis un žurnālists, Atmodas laika aktīvs darbinieks, bijušais Latvijas Tautas frontes priekšsēdētājs (1988-1990).

Kontakti