Aktuālā informācija par epidemioloģiskās drošības pasākumiem

Lai mazinātu riskus Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledžas personālam, studentiem un apmeklētājiem inficēties ar Covid-19, kā arī ņemot vērā MK 09.06.2020. noteikumus Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" un MK 06.11.2020. rīkojumu Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", koledžā apstiprināti jauni epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanas noteikumi. Ar tiem iespējams iepazīties šeit.

Noteikumi stājas spēkā 2020.gada 22.decembrī.