ZOBĀRSTA ASISTENTS

ZOBĀRSTA ASISTENTS (studiju ilgums - 1 gads)

ZOBĀRSTA ASISTENTS ir speciālists, kurš atbild par infekcijas kontroli zobārstniecības kabinetā un veic zobārsta asistenta funkcijas zobārstniecības manipulāciju laikā.

 

Kvalifikācija pēc koledžas beigšanas: „Zobārsta asistents”- 2.profesionālās kvalifikācijas līmenis.

 

Zobārsta asistentam jāprot:

   - veikt dezinfekcijas un sterilizācijas pasākumus zobārstniecības kabinetā,

   - veikt asistenta darbu, strādājot ar zobārstu manipulāciju laikā.

Zobārsta asistents var strādāt zobārstniecības kabinetos.