Profesionālās vidējās izglītības programmas “Zobārstniecība” ar iegūstamo kvalifikāciju “Zobārstniecības māsa” (kods 35b 724 00) īstenošanas procesa un rezutātu PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS