“Erasmus+” Augstākās izglītības harta

Ar prieku paziņojam, ka Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledžai ir piešķirta Erasmus+ augstākās izglītības harta laika periodam no 2021.-2027. gadam! Šis dokuments nosaka vispārējo kvalitātes satvaru starptautiskās sadarbības pasākumiem, kurus veic augstākās izglītības iestādes “Erasmus+” programmas ietvaros.