Koledžas pedagogu vizīte Klaipēdas Valsts Koledžā Erasmus+ mobilitātes ietvaros

20.-21.09.2021. koledžas lektore, Veselības aprūpes katedras vadītāja Maira Vīksna un vieslektore, Administratīvās nodaļas vadītāja Agija Pāža Erasmus+ mobilitātes ietvaros piedalījās starptautiskās nedēļas “Workation” pieredzes apmaiņas pasākumos, kurus organizēja Klaipēdas Valsts koledžas kolēģi. Mūsu mācību iestādes pārstāves tikās gan ar Klaipēdas koledžas vadību un docētājiem, gan Māszinību studiju programmas studentiem, kuri ar interesi noskatījās LU R1MK prezentāciju, uzdeva jautājumus. Vizītes laikā Rīgas un Klaipēdas partneri abpusēji vienojās par tālāko sadarbību pētniecībā, lektoru apmaiņā, studentu Erasmus+ mobilitāšu organizēšanā. 

Vizītes laikā tika iegūti arī jauni starptautiskie kontakti un apmeklēta starptautiskā konference “Studies Business – Society: Present and Future Insights VI”. 

Paldies Lietuvas partneriem par vērtīgo, labi organizēto starptautisko tikšanos klātienē, kurā bija domāts gan par viesu labsajūtu, gan respektēta epidemioloģiskā drošība.  

LU R1MK lektore, Veselības aprūpes katedras vadītāja Maira Vīksna (no kreisās) un Klaipēdas Republikāniskās slimnīcas Dienas ķirurģijas nodaļas galvenā māsa Lina Gedrime Terapijas kabinetā
Tikšanās ar Klaipēdas Valsts koledžas Māszinību programmas 2.kursa studentiem Ķirurģijas nodarbībā
A.Pāža un M.Vīksna Starptautiskās nedēļas "Workation" atklāšanas pasākumā