Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/1/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana”

Izglītības programmas veidsNeformālās izglītības programma
Neformālās izglītības programmas nosaukumsFarmakoterapeitiskās konsultācijas, zāļu lietošanas pārskata sastādīšana farmaceita praksē
MērķauditorijaFarmaceiti
Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums  32 (Trīsdesmit divas) akadēmiskās stundas (četras  dienas)
- 18 (astoņpadsmit) akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
- 14 (četrpadsmit)  akadēmiskās stundas praktiskās nodarbības
Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks  30.04. , 03.05.,  06.05., 07.05. no plkst.10.00-17.10
23.05., 24.05., 30.05., 31.05. no plkst.10.00-17.10
10.06., 11.06., 17.06., 18.06. no plkst.10.00-17.10
21.07., 22.07., 28.07., 29.07. no plkst.10.00-17.10
09.08., 10.08., 16.08., 17.08. no plkst.10.00-17.10
09.09., 10.09., 16.09., 17.09. no plkst.10.00-17.10
11.10., 12.10., 18.10., 19.10. no plkst.10.00-17.10
02.12., 03.12, 09.12., 10.12.2022. no plkst.10.00-17.10
18.01., 19.01., 27.01., 28.01.2023. no plkst.10.00-17.10
Latvijas Universitātes aģentūra “Latvijas Universitātes Rīgas 1.medicīnas koledža” Tomsona iela 37, Rīga, Latvija vai cita Latvijas pilsēta, tiešsaistē google Meet platformā
Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i  Sertificēts farmaceits Grigorijs Golubs
Sertificēta farmaceite Alīna Kriviņa
Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanuApliecība par neformālās izglītības programmas apguvi
Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits - 48 TIP
Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/asMācībām iespējams pieteikties, reģistrējoties: 
https://www.mitto.me/r1mk-macibu-programma 
https://www.rmk1.lv/lv/
Projekta administratīvā vadītāja – Maira Vīksna, tālrunis +371 29745025
e-pasta adrese: kursi@medskola.lv
Neformālās izglītības programmas mērķis  Uzlabot un padziļināt farmaceitiem nepieciešamās profesionālās zināšanas farmaceitiskajā aprūpē, nostiprinot prasmes farmakoterapeitisko konsultāciju sniegšanā un veselības veicināšanā, rosinot slimību profilaksi, īpašām pacientu grupām (bērniem, jaundzimušiem, grūtniecēm un geriatriskiem pacientiem) un pacientiem ar hroniskām slimībām  (I un II tipa cukura diabētu, bronhiālo astmu, HOPS, KVS, onkoloģiskiem (paliatīvās aprūpes) pacientiem), zāļu lietošanas pārskata sastādīšanā farmaceita praksē, nodrošinot izglītošanu Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.6.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” ietvaros
Mācību programmas tēmas1. Farmaceitiskās aprūpes nozīme veselības aprūpē
2. Farmakoterapeitiskā konsultācija aptiekā, t.sk.īpašu pacientu grupu farmaceitiskā aprūpe
3. Pacientu ar polifarmāciju konsultācija, lietoto zāļu un mijiedarbību iespējamās ietekmes izvērtēšana
4. Pacientu ar hroniskām slimībām farmaceitiskā aprūpe (I un II tipa cukura diabēta, astmas, HOPS, KVS, onkoloģisku (paliatīvās aprūpes) pacientu farmakoterapeitiskās konsultācijas)
5. Hronisko pacientu klīnisko datu interpretācija
6. Veselības paškontrole aptiekā
7. Zāļu terapijas problēmu identificēšana (Efektivitāte, indikācijas, drošums un līdzestība, lietojot bezrecepšu, recepšu zāles)
8. Lietoto zāļu pārskata veidošana un prezentēšana pacientam, aprūpētājam, citiem aprūpes procesā iesaistītajiem speciālistiem  
Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana  Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no neformālās izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu, prasmju, kompetences un attieksmju vērtējumu (nokārtojuši gala pārbaudījumu ar vērtējumu “ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas Farmakoterapeitiskās konsultācijas, zāļu lietošanas pārskata sastādīšana farmaceita praksē apguvi