IEVĒRĪBAI – PAR SEJAS MASKU LIETOŠANU KOLEDŽĀ

LU Rīgas 1. medicīnas koledžā (visās telpās un gaiteņos) obligāti jālieto mutes un deguna aizsegi.

Audzēkņiem un studējošajiem klātienes nodarbībās obligāti jālieto mutes un deguna aizsegi.

Pedagogiem un docētājiem klātienes mācībās jālieto sejas maska vai sejas vairogs.

Koledžas administrācija