Farmaceita asistenti kārto valsts noslēguma pārbaudījumu

2020.gada 25.februārī LU Rīgas 1. medicīnas koledžā 34 farmaceita asistenti kārtoja valsts noslēguma pārbaudījumu.