Informācijas dienas koledžā uz laiku tiek atceltas!

Informācijas dienas koledžā š.g. 19. un 26.martā uz laiku tiek atceltas. Sekojiet līdzi informācijai!