Pārkvalifikācijas programmas „Māsa – ārsta palīgs” izlaidums

 

Pārkvalifikācijas programmas „Māsa – ārsta palīgs” izlaidums