12.-15.11.2012. Rīgas 1.medicīnas koledžas pedagoģes A.Pāža un I.Sipeniece piedalās starptautiskās (8 valstis) darba grupas sanāksmē Prāgā projektā "HANDLE ECVET: ECVET in the field of Health and social care [..]"

 

12.-15.11.2012. Rīgas 1.medicīnas koledžas pedagoģes
A.Pāža un I.Sipeniece piedalās starptautiskās (8 valstis) darba grupas sanāksmē Prāgā
projektā "HANDLE ECVET: ECVET in the field of Health and social care "