17.- 21.09.2012.Farmaceita asistenta studiju programmas pedagogu apmaiņas vizītē Dānijā

 

17.- 21.09.2012.Farmaceita asistenta studiju programmas pedagogu apmaiņas vizītē Dānijā, Hilerodā 

bija mūsu koledžas direktore I.Bunga un direktores vietniece studiju darbā A.Cēbere. Vizītes laikā tika apmeklēts Pasaules Veselības Organizācijas Narkotiku politikas un Farmācijas attīstības centrs, tika uzsāktas sarunas par līguma ar Rīgas 1. medicīnas koledžu noslēgšanu. Notika darbs seminārā par farmaceita asistenta programmas attīstību Dānijā atbilstoši ES prasībām. Tika saskaņoti farmaceita asistentu studiju plāni ar Pharmakon koledžu. Tika apmeklētas aptiekas, lai izvēlētos piemērotākās prakses vietas apmaiņas programmā mūsu studentiem