22.11.2012. Profesiju diena, veltīta 1.kursu studentiem.

 

22.11.2012. Profesiju diena, veltīta 1.kursu studentiem.