ERASMUS studenti no Tallinas Veselības koledžas

ERASMUS studenti no Tallinas Veselības koledžas

 29.04.2013. – 21.07.2013. ERASMUS mobilitātes programmas ietvaros Rīgas 1. medicīnas koledža uzņēma Tallinas Veselības            koledžas farmaceita asistenta studiju programmas studentus.

Tallinas Veselības koledžas studenti Anton Nassonov, Irina Pepkina, Jana Jakovleva un Natalija Shevtstova izgāja mācību praksi Rīgas aptiekās – Rīgas 1. medicīnas koledžas prakses bāzēs.

Paralēli mācību praksēm, Tallinas Veselības koledžas studenti apmeklēja kultūrvēsturiski nozīmīgākos objektus Latvijā, kā arī ar medicīnu saistītus muzejus – Medicīnas muzeju, Anatomikumu, Farmācijas muzeju u.c.

Rīgas 1. medicīnas koledžas farmaceita asistenta izglītības programmas akadēmiskais personāls sniedza atbalstu studentiem mācību prakses laikā, nosakot uzdevumus un monitorējot studentiem uzticēto darbu izpildi. Uzdevumi tika doti saskaņā ar abās partnervalstīs definēto zināšanu, prasmju un kompetences līmeni.

Igaunijas studenti bija ļoti apmierināti ar šo iespēju iziet pirmo praksi Rīgas aptiekās, iegūstot nenovērtējamu pieredzi un zināšanas.