III Kursa farmaceitu asistentu kvalifikācijas darbu prezentēšana un aizstāvēšana"

 

III Kursa farmaceitu asistentu kvalifikācijas darbu prezentēšana un aizstāvēšana

21.02.2013. farmaceita asistentu III kurss aizstāvēja un prezentēja savus kvalifikācijas darbus Valsts noslēguma pārbaudījuma – kvalifikācijas eksāmena komisijai. Komisija atzīmēja šā gada absolventu teicamo profesionālo sagatavotību un nopietnos, kvalitatīvi izstrādātos pētījumus dažādos farmācijas virzienos. Studentus vērtēja un ar viņiem diskutēja eksāmena komisijas priekšsēdētājs T.Talents – farmaceits, Latvijas Farmaceitu sertifikācijas komisijas priekšsēdētājs; komisijas locekļi S.Grenge – AS “Sentor Farm aptiekas” valdes locekle, farmaceite, N.Kalniņa – AS “Dzintara aptieka” aptiekas vadītāja, farmaceite, A.Cēbere – direktores vietniece studiju darbā, farmaceite, V. Gūtmane – Farmaceita asistenta studiju programmas vadītāja, lektore, farmaceite, aptiekas vadītāja. 

No labās: N.Kalniņa – AS “Dzintara aptieka” aptiekas vadītāja, farmaceite; V.Gūtmane – Farmaceita asistenta studiju programmas vadītāja, lektore, aptiekas vadītāja , farmaceite; T.Talents – Farmaceitu sertifikācijas komisijas priekšsēdētājs, farmaceits; I.Bunga – koledžas direktore, lektore, zobārste; S.Grenge – AS “Sentor Farm aptiekas” valdes locekle, farmaceite; L.Pēks – pedagoģijas zinātņu doktors, profesors; A.Cēbere – direktores vietniece studiju darbā, farmaceite. Studentes: L.Fiļipova, L.Grosberga, A.Kauliņa.
Studente B.Melle
Studente Z.Rikmane