Lielā Talka

 

Lielā Talka

Lielā Talka ir tradicionāls vides sakārtošanas pasākums Latvijā, kas tiek rīkots ar mērķi „padarīt Latviju un Baltijas jūras reģionu par tīrāko vietu pasaules kartē”.


Lielās Talkas ietvaros, kas norisinājās 2013.gada 25. aprīlī, Rīgas 1.medicīnas koledžas audzēkņi piedalījās savas mācību iestādes apkārtējās vides un iekštelpu sakopšanā.


Pēc Lielās Talkas Rīgas 1.medicīnas koledžas administrācija izteica milzīgu pateicību saviem audzēkņiem par nesavtīgo darbu un uzcienāja ar kliņģeri un tēju.


Rezultātā tika savākti aptuveni 80 atkritumu maisi.


Talkas atbildīgie: pasniedzēja Santa Rabkēviča, direktores vietniece Inita Mieze, direktores vietnieks saimniecības darbā Toms Barkāns.