Rīgas 1. medicīnas koledžas un Latvijas Universitātes sadarbības līgums

Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs

Rīgas 1. medicīnas koledžas direktore Inese Bunga un Latvijas Universitātes (LU) rektors Mārcis Auziņš 2014. gada jūnijā parakstīja sadarbības līgumu, kas paredz attīstīt un pilnveidot zinātnisko un akadēmisko sadarbību, kā arī nodrošināt materiāli tehniskās bāzes racionālu izmantošanu un veicināt kvalitatīvas studijas ārstniecības, farmācijas un zobārstniecības studiju programmās.

 

Svinīgā līguma parakstīšanā piedalījās Latvijas Universitātes rektors, Rīgas 1. medicīnas koledžas un LU Medicīnas fakultātes vadība.

 

Ņemot vērā līdzšinējo pozitīvo sadarbības pieredzi – koledžas absolventu studiju turpināšanu LU, koledžas mācībspēku profesionālo pilnveidi, nolemts paplašināt turpmāko sadarbību un to fiksēt līguma formā.

 

Līgums paredz sadarbību medicīnas un farmācijas lietišķo un fundamentālo pētījumu un inovāciju jomā, kā arī projektu un pētījumu zinātniskās ekspertīzes, aprobācijas un īstenošanas  jomā. Tāpat ciešāka sadarbība būs zobārstniecības speciālistu sagatavošanā, izmantojot LU zinātnisko un akadēmisko potenciālu, kā arī Rīgas 1. medicīnas koledžas kā vienīgās Latvijas augstākās izglītības iestādes, kura sagatavo zobu tehniķus, ilggadīgo pieredzi. Savukārt farmācijas speciālistu studiju jomā paredzēts sadarboties, izmantojot LU zinātnisko un akadēmisko potenciālu, kā arī koledžas pieredzi farmaceita asistentu sagatavošanā farmācijā. Plānots attīstīt e-studiju potenciālu, kā arī veidot kopīgu zinātnisku vidi, izmantojot aparatūras, audio un video datu bāzes, telpu nodrošinājumu. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas.