Skolotāju dienai veltīts pasākums

2013.gada 8.oktobrī Skolotāju dienai veltīts pasākums. Muzikālu apsveikumu sniedz koledžas vokālais ansamblis, vadītājs Atis Auzāns. Koledžas direktore Inese Bunga pasākumā sveic 7 pedagogus, kuri ESF projekta ietvaros ieguvuši Apliecību par apgūto profesionālo pilnveides moduļa programmu un koledžas lektoru Jāni Pavlovski ar Atzinības rakstu. Koledžas bijusī audzēkne, tagad ārste, vecmāte Dina Ceple dāvina koledžai mācību grāmatas.