Starptautiskā konference un izstāde Birmingemā, Lielbritānijā

No 11.11.2013. līdz 13.11.2013. Rīgas 1. medicīnas koledžas direktores vietniece profesionālās vidējās izglītības darbā Inita Mieze, Māsas palīga un Aprūpētāja arodizglītības programmas metodiskās komisijas vadītāja Sendija Špacs-Daģe un pedagoģe Nelija Garšteine piedalījās ESF projekta „Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana” vienošanās Nr.2010/0043/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/001 5.aktivitātes „Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju praktisko iemaņu un profesionālo kompetenču paaugstināšanas nozarē” ietvaros rīkotajā Veselības un sociālās aprūpes nozares izstādē „The Care Show Birmingham” un konferencē „Nursing and Care Homes Conference”.