Profesiju diena

Šī gada 23. oktobrī Rīgas 1. medicīnas koledžā notika Profesiju diena, veltīta visiem studentiem, bet īpaši pirmajiem kursiem.

Profesiju diena!

Gidu pavadībā pirmie kursi iepazīstas ar koledžu un visām studiju programmām.Gidu pavadībā pirmie kursi iepazīstas ar koledžu un visām studiju programmām.

Profesiju dienu vadīja Elīna Leite, II C kurss.

Rīgas 1. medicīnas koledžas direktore Inese Bunga sveic studentus – savus jaunos kolēģus Profesiju dienā.

Muzikāls sveiciens Profesiju dienā no Rīgas 1. medicīnas koledžas ansambļa Ata Auzāna vadībā.

Farmaceita asistentu II kursa apsveikums.

Kustību etīde, kas veltīta Profesiju dienai – izpilda Guna Mangusa, I C kurss.

 

Dziesmu „Besame Mucho” izpilda Ivans Kokins, I D kurss.

Dziesmas „Oblaka” un „Cheating” izpilda Anna Jegorova, I Z kurss.

Profesiju dienas dalībnieki  - studenti un pedagogi atrada daudz interesanta grāmatu izstāde  - Jaunākie ārzemju izdevumi medicīnā.

Zobu tehniķi

Zobu tehniķi

Māsas

Vecmātes

Vecmātes

Ārsta palīgi

Farmaceita asistenti

Farmaceita asistenti

Farmaceita asistenti

Zobārstniecības māsas

Noslēgumā pirmos kursus gaidīja cienasts koledžas kafejnīcā.