Aarhus Universitātes pārstāvja vizīte koledžā

No 21.10.2015. līdz 23.10.2015. Rīgas 1. medicīnas koledžā Erasmus + programmas ietvaros viesojās  Mikael Roell - zobu tehnikas speciālists, pasniedzējs no koledžas sadarbības universitātes – Aarhus School of Dentistry, Aarhus University ,Dānija. Koledžas zobu tehniķu specialitātes audzēkņi un pedagogi jau ilgi bija gaidījuši tikšanos ar Mikael Roell  jo viņš ir viens no talantīgākajiem un atzītākajiem zobu tehnikas speciālistiem- praktiķiem Arhusas Universitātē  , kā arī  aizraujošs lektors un vispār  interesanta personība, kam tuva mūzika, māksla, ceļojumi.  Vizītes laikā Mikael Roell nolasīja profesionālu un atraktīvu lekciju par zobu protēžu vēsturi, piedalījās koledžas pedagogu vadītājās praktiskajās nodarbībās un pats sniedza praktiskus demonstrējumus. Viesis apmeklēja arī koledžas prakses bāzes- zobu tehniskās laboratorijas. Vizītes laikā, tiekoties ar koledžas direktori, zobārsti I.Bungu, lietišķās sarunās tika  likts pamats nopietnam nākotnes projektam Zobu tehniķa izglītības programmā Baltijas valstu līmenī.