Kvalifikācijas eksāmens farmaceita asistentiem 2015./2016. studiju gadā