Latvijas Republikas proklamēšanas 97. gadadienai veltīts pasākums

2015. gada 17. novembrī Rīgas 1. medicīnas koledžā par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 97. gadadienai tika veltīts svinīgs pasākums, uz kuru bija aicināti koledžas studenti, pedagogi un darbinieki. 

Koledžas studentus uzrunāja Zinātniskā darba koordinatore Agija Pāža.

Svinīgā runā visus klātesošos ar Latvijas Republikas proklamēšanas 97. gadadienu sveica direktores vietniece studiju darbā Ausma Cēbere.

Vēsturisku atskatu par Latvijas Republikas proklamēšanu sniedza pasniedzējs Jānis Pavlovskis.