Starptautiskā zinātniskā konference 2016. gadā

2016. gada 24. maijā Rīgas 1. medicīnas koledžā norisinājās Starptautiskā zinātniskā konference „Pacientu un medicīniskā personāla labjūte”. Tās galvenās tēmas bija traumu menedžments, pacientu drošība, sabiedrības veselība un citas. Konferenci apmeklēja pārstāvji no Latvijas, Lietuvas un Dānijas.

Rīgas 1. medicīnas koledžas direktore Inese Bunga, direktores vietniece profesionālās vidējās izglītības darbā Inita Mieze, zinātniskā darba koordinatore Agija Pāža, Ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes katedras vadītājs Imants Lācis, Kauņas koledžas dekāns Julius Dovydaitis, starptautisko projektu koordinatore Vytaute Giedraine, Farmācijas nodaļas vadītāja Romualda Gauryliene, Māsu un Vecmāšu nodaļas vadītāja Vilma Rasteniene, Utenas koledžas Zobārstniecības nodaļas vadītāja Danguole Šakalyte, Zobārsniecības nodaļas lektori Arūnas Kanapeckas, Paulius Šakalis un Zigrida Kauliniene, kā arī starptautisko attiecību vadītāja Rūta Jurgelioniene.

Starptautiski zinātniskās konferences reģistrācijā aktīvu dalību ņēma Rīgas 1. medicīnas koledžas studenti. 

Starptautiski zinātnisko konferenci svinīgi atklāja Rīgas 1. medicīnas koledžas direktore Inese Bunga. 

Konferences viesus un dalībniekus priecēja muzikāls priekšnesums no Rīgas 1. medicīnas koledžas vokālā ansambļa "Sirdstoņi" Ata Auzāna vadībā.

 

Rīgas 1. medicīnas koledžas zinātnsikā darba koordinatore Agija Pāža.

Starptautiski zinātnsiko konferenci ar interesi klausījās Latvijas Māsu asociācijas Valdes locekle, TOS galvenā māsa Ilze Neparte, RAKUS Aprūpes personāla izglītības nodaļas vadītāja Ināra Barone, LLU profesors Ludis Pēks, Rīgas 2. slimnīcas galvenā māsa Maira Vīksna, Latvijas Onkoloģijas centra galvenā māsa Inta Laže, IZM AUgstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departementa vecākā eksperte Dace Jansone.

Prezentācija par Kauņas koledžu un tās īstenotajiem projektiem.

Utenas koledžas lektore Zigrida Kauliniene iepazīstināja konferences dalībniekus ar Utenas koledžas studiju programmām.

Rīgas 1. medicīnas koledžas lektore, Rīgas Paula Stradiņa Klīniskās Universitātes doktorante Solvita Stabiņa ar prezentāciju: "Nonoperative manegment of blunt liver and spleen injury".

Rīgas 1. medicīnas koledžas Ārsta palīga studiju programmas absolventi Uģis Valciņs un Māriņš Liniņš ar prezentāciju: "Spread of Legionella pneimophilia in students hostels' water systems of Riga".

Rīgas 1. medicīnas koledžas lektore Santa Miķele un starptautiskās zinātniskās konferences vadītājs dr. Ivars Lukša, Rīgas 1. medicīnas koledžas lektors, Paula Stradiņa Klīniskās Universitātes slimnīcas Lāzeroftalmoloģijas centra vadītājs.

Anastasija Šatona, Rīgas 1. medicīnas koledžas Māsu studiju programmas absolvente prezentācijā par: "Osteoporosis preventive measures".

"Exsperience of Midwifery in the 3rd World Countries (India, Africa)" Rīgas 1. medicīnas koledžas studiju programmas Vecmātes 1. kursa studentes Elīnas Salnas prezentācija. 

Anna Jegorova, Rīgas 1. medicīnas koledžas studiju programmas Zobu tehniķis 2.kursa studentes prezentācija: " Bego Semados implants and constructions supported by them".

 

Rīgas 1. medicīnas koledžas lektore, Mg.chem Ruta Kidika prezentēja Ilzes Stāmeres tēmu: "Hallucinogens and their different applications".

Monta Ārste, Rīgas 1. medicīnas koledžas absolvente ar prezentāciju: "Algea products'use in pharmacotherapy".

Karīna Zameiča, Rīgas 1. medicīnas koledžas absolvente prezentēja tēmu: "Antivirals produced in Latvia".

 

Latvijas Māsu asociācijas Valdes locekle, TOS galvenā māsa Ilze Neparte.

Konferences ietvaros bija iespēja iepazīties ar stenda referātiem.

Grāmatu izstāde: "Recent literature in medicine".