Utenas Universitātes starptautiskā zinātniskā konference

No 20.01.2016. līdz 21.01.2016. Rīgas 1. medicīnas koledžas struktūrvienības vadītāja Sendija Špacs-Daģe un vieslektore Krista Mieze piedalījās Utenas Universitātes rīkotajā zinātniskajā konferencē „Higher Education: Studies, Career, Society, Expectations”. Vizītes laikā tika nodibināti starptautiski kontakti un ievadītas sarunas par turpmāko sadarbību ar  Utenas Universitāti (Utena University of Applied Sciences, Utena College).