Pedagoģiskā sēde

Rīgas 1. medicīnas koledžā uzsākot jauno semestri šī gada 12. janvārī norisinājās pedagoģiskās padomes sēde. Tajā tika apspriesti profesionālās vidusskolas mācību un arī koledžas studiju procesa rezultāti 2016./2017. st.g. 1. semestrī, kā arī citi jautājumi. 

Direktores vietniece profesionālās vidējās izglītības darbā Inita Mieze sniedza ziņojumu par profesionālas vidusskolas mācību rezultātiem 2016./2017. studiju gada 1. semestrī. 

Rīgas 1. medicīnas koledža sirsnīgi sveic Edgaru Imantu Garšteinu, ilggadējo koledžas pasniedzēju, LZTA prezidentu nozīmīgajā jubilejā.

Uzsākot 2017. gadu Rīgas 1. medicīnas koledžas pasniedzējus iepriecināja muzikāls priekšnesums ar mākslinieku Vari Vētru.