Sporta spēles 2016./17. studiju gadā

Šī gada 20 aprīlī Rīgas 1. medicīnas koledžā norisnājās sporta spēles par godu Rīgas 1. medicīnas koledžas 115 jubilejas gadam. Tajās aktīvu dalību ņēma studenti no visām studiju programmām, kā arī viena no atraktīvākajām bija pasniedzēju komanda. 

 

Komandas bija sagatavojušas interesantus un atjautīgus priekšnesumus, par kuriem arī ieguva papildu punktus.

Pasniedzēju komanda.

Un sacensības var sākties...

Vecākais tiesnesis Kārlis Strēlis rāda komandām kā pareizi izpildīt pēdējo uzdevumu.

Rīgas 1. medicīnas koledžas direktores vietniece Ausma Cēbere apsveic komandu, kas ieguvusi 3. vietu.

2.vietas ieguvējus sveic vecākais tiesnesis K.Strēlis.

Un godpilno 1. vietu iegūst komanda "Fejiņas"

1. vietas ieguvēji - "Fejiņas" sniedz uzvarētāju deju!

Pasniedzēju komanda ar galveno tiesnesi A.Vasipu, vecāko tiesnesi K.Strēli, tiesnešu sekretāre L.Gaile.