Studenti Anatomikumā

Šī gada oktobrī Rīgas 1. medicīnas koledžas studiju programmas Vecmāte studenti apmeklēja Anatomijas un Antropoloğijas Muzeju studiju kursa "Ievads studijās" prakses ietvaros. Anatomikums –Theatrum Anatomicum – ir topošo mediķu kalve, bez kuras par ārstu kļūt nevar. Šeit ir tā vieta, kur nāve palīdz dzīvībai – Hic locus est ubi mors gaudet, sucurrere vitae